ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД ВЪВ ФИРМЕНИЯ САЙТ:
Уважаеми клиенти, моля да се запознаете с Общи условия, преди да използвате нашия уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!
Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД (наричан по-долу на места mebelidomino.com) от една страна и Потребителите на тази интернет страница ползващи предоставените стоки и услуги, намиращи се на нашия домейн www.mebelidomino.com (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД (наричани за краткост Услуги). Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайта www.mebelidomino.com
С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страницата (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
“МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Варна кв.Владислав Варненчик ул. Асен Разцветников №74, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 148080320.

1. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД
Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят “във вида, в който са публикувани” и факта, че mebelidomino.com не носи отговорност за точността на публикуваната информация и навременното доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за не- налични продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта.
В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични в магазинната мрежа, но да няма наличност от тези стоки и продукти, както и аксесоари към тях при заявяване на поръчка на тези стоки чрез on-line системата за покупки.
Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които mebelidomino.com се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ В САЙТА НА МЕБЕЛИ ДОМИНО
За целите на използване на Сайта на “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни).
В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, mebelidomino.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и mebelidomino.com не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.
Сайтът не изисква задължителна регистрация и лични данни на клиента.
Поръчките се правят без събиране на лични данни.

3. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, KОНФИДЕНЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА МЕБЕЛИ ДОМИНО
Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на mebelidomino.com при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни. В случай че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което mebelidomino.com изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, mebelidomino.com не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя.
С настоящите Общи условия mebelidomino.com уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни с Удостоверение, издадено от Председателя на Комисията за защита на личните данни. След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия и приемането им, Потребителите, попълнили регистрационната форма на Сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от mebelidomino.com по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служители на mebelidomino.com, както и да получават информация за продукти и услуги на mebelidomino.com на предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажат да получават информация за продукти и услуги на mebelidomino.com чрез формите за запитване и контакт, посочени на настоящия Сайт.
Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от mebelidomino.com за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани в търговската верига на “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД . mebelidomino.com уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от
Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. mebelidomino.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.
Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни и копия от лични документи да бъдат предоставяни от mebelidomino.com на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, ТиБиАй Банк АД или УниКредит Булбанк АД, когато това е необходимо и във връзка с избран от потребителя начин на плащане “на изплащане с „JET Credit” , „TBI Credit” или “UNICredit”.

4. АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ТЯХ
Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.
mebelidomino.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД и лицето публикуващо информацията.
При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права mebelidomino.com не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.
Всички предоставени в mebelidomino.com стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на фирмата и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.
Предоставените препратки на Сайта mebelidomino.com към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от mebelidomino.com и по отношение на използването на препратката извън Сайта на “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД настоящите Общи условия не се прилагат. “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД не контролира сайтове, които не са собственост на фирмата и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържание им. С настоящите Общи
условия mebelidomino.com информира Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на
Потребителите и mebelidomino.com не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.

5. ПРЕДСТАВЯНИ СТОКИ И УСЛУГИ НА САЙТА
Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове Каталози и Подкаталози В линка към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. mebelidomino.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. mebelidomino.com си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:

Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

Самата стока е носител на информация на Английски език.
Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите. mebelidomino.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти.

6. ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА И/ИЛИ УСЛУГА, ПРЕДСТАВЕНА ВЪВ САЙТА
Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка,според предложените на Сайта възможности.
По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.
При извършване на поръчка на www.mebelidomino.com, Потребителят влиза в договорни отношения със “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта;
mebelidomino.com има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е пониска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, mebelidomino.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. Онлайн покупка на кредит

  • Всеки ползвател, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на кредит, следва да кандидатства пред финансова институция за отпускане на кредит.
  • Право да кандидатства за отпускане на кредит има само ползвател, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна или по–голяма от 200 лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката.
  • Кандидатстването се извършва: само онлайн, само чрез сайта, посредством избор на „начин на плащане”, след което се следва предвидената процедура
  • Условията, на които ползвателят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение – в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка.
  • Доставката на закупени на изплащане, чрез онлайн магазина стока/и, се извършва само след като “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД бъде уведомен от финансовата институция, че кандидата е одобрен, с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка е посочен под всеки артикул в сайта и започва да тече от момента, в който “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД получи уведомлението по предходното изречение и се свърже с кандидата. При получаване на заявените стока/и, клиентът подписва Договора за потребителски кредит, Искането декларация за потребителски кредит и застрахователните сертификати, в случай, че е избрал защитен кредит. Кредитополучателят подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно “Вярно с оригинала” и подписва. Копието от личната карта се предава на куриера.
  • Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка – служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в Договора за потребителски кредит.
    Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.

7. ДОСТАВКА НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ
Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки е посочен под всеки артикул, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник. При поръчка се взима в предвид обичайния срок за доставка предмета на договора който е от 7 до 30 работни дни.
В случай на забавена доставка от страна на “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД е предвидена неустойка в полза на Потребителя в размер на 0,1 % за всеки просрочен ден след посочения краен срок.
В случай на забавено получаване от страна на Потребителя на поръчаните артикули е предвидена неустойка в полза на “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД в размер на 0,1 % за всеки просрочен ден след изтичане на 3 (три) дни от получаване на уведомлението за наличността на поръчката в съответния склад, но не повече от 15% от общото възнаграждение по договора.
И в двата случая неустойката се изплаща при поискване до 30 дни от приключване на поръчката.
Поръчка, неполучена в срок от 15 (петнадесет) календарни дни след уведомление се анулира автоматично и не се дължи неустойка от Търговеца.
Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове”МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.
Всички Транспортни и Монтажни разходи по доставка на поръчаното изделие до крайното предназначение (адреса на доставка) не са включени в обявената цена и са изцяло за сметка на
Потребителят (Възложителя на поръчката). Предвид по лесното и безпроблемно транспортиране изделията са в разглобен Вид.
При извършване на поръчка за покупка от онлайн магазина, има празно поле “Изисквания и Желания” в което имате възможност да посочите ако са нужни промени или удобен за Вас ден за доставка и при възможност от наша страна, ще съобразим доставката с Вашите предпочитания, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник. mebelidomino.com може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от mebelidomino.com информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.
Доставката се извършва до входа на сградата (блока) или входната вратата на двора. mebelidomino.com не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД обстоятелства.
При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице.
При констатиране при прегледа на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно и да уведоми сътрудник от отдел On-line на тел 089 446 01 03 или ел.поща: mebelidomino@abv.bg
При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани.
Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.
В случаите, когато от mebelidomino.com са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.
При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.
В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, mebelidomino.com се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.
Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването за такова искане на сътрудник от отдел On-line на тел 089 446 01 03 или ел.поща: mebelidomino@abv.bg “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.
“МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД извършва доставки чрез подизпълнител/и само на територията на България.

8. ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ И УСЛУГИ
При извършване на заплащане в брой на поръчаните стоки и услуги, Потребителят се задължава да заплати в момента на покупката – респективно поръчката на “МЕБЕЛИ ДОМИНО” сумата равна на стойноста на поръчаната стока. В случай, че в срок от 30 (тридесет) дни от датата на доставка
Потребителят се откаже частично или изцяло закупените стоки, “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД се задължава да възстанови част или цялата депозираната сума от потребителя. В случай, че
Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.
При плащане при доставка на поръчаните стоки и услуги, Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на “МЕБЕЛИ ДОМИНО” или на неговият представител/ подизпълнител, изпълняващ доставката, остатъка до пълната стойност на поръчаната и доставена стока съгласно потвърдената поръчка. В случай, че в срок от 30 (тридесет) дни от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло закупените стоки, “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД се задължава да възстанови част или цялата депозираната сума от потребителя. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.
При заплащане по банков път на поръчаните стоки и услуги, Потребителят депозира сума, равна на 30% или 100% от стойността на заявената стока съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД, а именно IBAN: BG32 UNCR 7000 1520 1914 48 BGN / BIC: UNCRBGSF / при УникредитБулбанк клон Варна, която е и посочена в генерираната фактура и едва след като депозита бъде потвърден като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.
В случай, че в срок от 30 (тридесет) дни от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло закупените стоки, “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД се задължава да възстанови част или цялата депозираната сума от потребителя. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.
При плащане чрез виртуален ПОС терминал на поръчаните стоки и услуги, Потребителят депозира сума, равна на 30% или 100% от стойността на избраната стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай, че в срок от 30 (тридесет) дни от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло закупените стоки, “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД се задължава да възстанови част или цялата депозираната сума от потребителя. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.

9. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА
Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 30 (тридесет) дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай, че същите са с запазена опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), пълна окомплектовка и стоките са във вида, в който са получени с придружаващата ги документация (договор за покупка) и при условията по чл. 55 от Закона за защита на потребителите

10. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД сключва с Потребителя договор за покупка с нанесени данни за стоката и гаранционни срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция.
Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:

в случай на изгубен договор за покупка;

при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизиран от “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД сервизен (монтажен) център;

в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;

в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;

– Гаранцията не покрива щети причинени от: влага, наводнение, пожар, срутване и природни бедствия.
Не покрива дефекти причинени в резултат на: счупване, надраскване, зацапване, скъсване, изгаряне и други действия, свързани с неправилна експлоатация на артикулите;
Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност. Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на договора за продажба обекти, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.
Продуктите и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви. Задълженията на “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти.

11. БИСКВИТКИ (COOKIES) И РЕМАРКЕТИНГ
Докато разглеждате mebelidomino.com към Вашия браузър НЯМА да бъдат добавени рекламни бисквитки!

12. ДРУГИ
mebelidomino.com има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя. mebelidomino.com си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД администрира този Сайт и неговото приложение е валидно само за територията на Република България. mebelidomino.com декларира, че материалите или услугите, посочени в този Сайт, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден.
Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД 24 часа.
За въпроси и запитвания, чрез сътрудник от отдел On-line поръчки на тел: 089 446 01 03, или на e-mail: mebelidomino@abv.bg само в дните от Понеделник до Петък и в рамките на работното време: от 9:00 до 19:00 часа
Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. mebelidomino.com не носи отговорност, в случай че
Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.
При използване на сайта на mebelidomino.com, Потребителите се задължават да спазват настоящите
Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на
Република България, включително и международното законодателство.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.
За контакт с “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД, моля използвайте:
България, 9023 гр.Варна, ул. Асен Разцветников №74
За връзка с ON LINE магазина тел: +359 89 446 01 03
За подаване на Рекламация тел: +359 89 446 01 05
За мострената зала тел: +359 89 446 01 01
e-mail: mebelidomino@abv.bg
2007-2019