ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ И УСЛУГИ

При извършване на заплащане в брой на поръчаните стоки и услуги, Потребителят се задължава да заплати в момента на покупката – респективно поръчката на “МЕБЕЛИ ДОМИНО” сумата равна на стойноста на поръчаната стока.
В случай, че в срок от 30 (тридесет) дни от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло закупените стоки,
“МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД се задължава да възстанови част или цялата депозираната сума от потребителя. В случай, че
Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.
При плащане при доставка на поръчаните стоки и услуги, Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на
“МЕБЕЛИ ДОМИНО” или на неговият представител / подизпълнител, изпълняващ доставката, остатъка до пълната стойност на поръчаната и доставена стока съгласно потвърдената поръчка.
При заплащане по банков път на поръчаните стоки и услуги, Потребителят депозира сума, равна на 30% или 100% от стойността на заявената стока съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на Мебели Домино ЕООД която е и посочена в генерираната фактура.
Едва след като депозита бъде потвърден като получен “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.
БАНКОВА СМЕТКА на
МЕБЕЛИ ДОМИНО ЕООД
IBAN: BG32UNCR70001520191448
BIC: UNCRBGSF
Уникредит Булбанк
При плащане чрез виртуален ПОС терминал на поръчаните стоки и услуги, Потребителят депозира сума, равна на 30% или 100% от стойността на избраната стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.