ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД сключва с Потребителя договор за покупка с нанесени данни за стоката и гаранционни срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция.
Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:

в случай на изгубен договор за покупка;

при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизиран от “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД сервизен (монтажен) център;

в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;

в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;

– Гаранцията не покрива щети причинени от: влага, наводнение, пожар, срутване и природни бедствия.

Не покрива дефекти причинени в резултат на: счупване, надраскване, зацапване, скъсване, изгаряне и други действия, свързани с неправилна експлоатация на артикулите;
Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност. Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на договора за продажба обекти, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.
Продуктите и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви. Задълженията на “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти.


За контакт с “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД, моля използвайте:
България, 9023 гр.Варна, ул. Асен Разцветников №74
За връзка с ON LINE магазина тел: +359 89 446 01 03
За подаване на Рекламация тел: +359 89 446 01 05
За мострената зала тел: +359 89 446 01 01
e-mail: mebelidomino@abv.bg
2007-2019